Palm Jumeirah is het eerste van de drie Palmeilanden dat voor de kust van Dubai door enorme baggerwerken werd aangelegd.
Het schiereiland is gebouwd in de vorm van een palmboom met een stam en zestien takken. Het heeft een grootte van 5 bij 5 kilometer maar door zijn vorm heeft een kustlijn van 72 km. Verder wordt het omringd door een cirkelvormige golfbreker.
De bladeren van de Palm Jumeirah zijn zogenoemde 'gated communities'. Deze woningen zijn nagenoeg alle gereed. De buitenring 'the cerscent' met de golfbreker is bestemd voor de hotels etc., één van de bekendste hotels op de Plam is 'Atlantis the Palm'. Het is mogelijk om zonder boot op de golfbreker te komen. Dit kan via een tunnel voor autoverkeer die begint aan het einde van de stam van de palmboom.
Tijdens de bouw was de Palm Jumeirah een schiereiland om al het bouwverkeer voldoende doorgang te kunnen bieden. Toen de grootste bouwactiviteiten klaar waren, dan pas werd er een brug gebouwd zodat de Palm Jumeirah nu een eiland is.
Op 21 november 2008 werd Palm Jumeirah samen met het Atlantis Hotel feestelijk geopend. Kylie Minogue gaf tijdens de opening een concert.

Ga naar boven